Anıt Rehabilitasyon Merkezi ×
© 2021 Anıt Rehabilitasyon Merkezi

Asperger Sendorumu

 || Anıt Rehabilitasyon Merkezi

Asperger sendromu sosyal etkileşimde zorluklarla giden ve tekrarlayıcı ilgi alanlarıyla seyreden bir otistik spektrum bozukluğudur. Diğer otistik bozukluklarla farkı dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikmenin olmamasıdır. Her ne kadar araştırmalar genetik kökenli olduğunu desteklese ve beyin görüntüleme teknikleri beynin özel bölgelerinde yapısal ve işlevsel farklılıklar tespit etmiş olsa da AS’nin kesin nedeni bilinmemektedir.

İnviva Medya